NIEUWE regeling “registratie logistieke hulpmiddelen”

4 maart 2016

Monitoring is belangrijk. Het is gewenst dat alle partijen in het verpakkingendossier weten hoe het zit met de afvalstromen verpakkingen. Tot nu toe werd dit geregeld via de rapportages die door Nedvang werden opgesteld. Bij het opstellen werd door Nedvang altijd de ILT betrokken. Dit leidde in de afgelopen jaren tot stevige discussies. De direct betrokken partijen hebben zich daarom (weer) over dit dossier gebogen. De conclusie is nu dat het op een nog betere manier moet worden ingericht. Eén van de verbeterpunten is dat vanaf 2016 óók de “eenmalige logistieke hulpmiddelen” zullen worden geregistreerd. Het heeft geen financiële consequenties. Op de website van het AfvalFonds treft u een uitgebreidere toelichting aan, zie: www.afvalfondsverpakkingen