Auteur Archief: Ilona Hofmeester

Recycling verpakkingen in 2018 opnieuw gestegen

Het Afvalfonds Verpakkingen meldt over 2018 opnieuw een stijging van het percentage gerecyclede verpakkingen in 2018. In 2018 werd van de 3.120 kton op de markt gebrachte verpakkingen 2.478 kton gerecycled. Dit betekent een recyclepercentage van 79%. Hiermee presteert Nederland … Lees verder

BVNL tarieven 2020

Het Afvalfonds heeft de tarieven voor de bedrijfsverpakkers voor 2020 bekend gemaakt. De tarieven voor de bedrijfsverpakkers zijn afgeleid van de algemene tarieven. Op die tarieven wordt, vanwege de bijzondere positie van bedrijven die minimaal 82% B2B verpakkingen op de … Lees verder

Informatieblad Toelichting regeling bedrijfsverpakkingen

Financieel voordeel voor bedrijven: Profiteert uw bedrijf van de Regeling Bedrijfsverpakkingen? Regeling Bedrijfsverpakkingen De Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) heeft met de Stichting Afvalfonds Verpakkingen (Afvalfonds) een kortingsregeling afgesproken voor bedrijven die bijna uitsluitend bedrijfsverpakkingen op de markt brengen. Ieder bedrijf … Lees verder

KIDV gaat door als instituut voor én door bedrijfsleven

KIDV gaat door als instituut voor én door bedrijfsleven

Brief Afvalfonds Verpakkingen 7 juni 2017

Brief Afvalfonds Verpakkingen 7 juni 2017 over positie branches.

BVNL tarieven 2017

Het Afvalfonds heeft heden de tarieven voor de bedrijfsverpakkers voor 2017 bekend gemaakt. De tarieven voor 2017 zijn identiek aan de tarieven voor 2016. De tarieven voor de bedrijfsverpakkers zijn afgeleid van de algemene tarieven. Op die tarieven wordt, vanwege de bijzondere positie van bedrijven die minimaal 82% B2B verpakkingen op de markt zetten, een korting toegepast. Hieronder staan die tarieven opgenomen. Lees verder

Update Regeling Bedrijfsverpakkers

Op de site van het Afvalfonds staat de nieuwe regeling bedrijfsverpakkers online. Een belangrijk aspect is de mogelijkheid van de terugwerkende kracht. De tarieventabel is verhuisd naar de algemene pagina over tarieven. U vindt de regeling hier: www.afvalfondsverpakkingen.nl U vindt … Lees verder

NIEUWE regeling “registratie logistieke hulpmiddelen”

Monitoring is belangrijk. Het is gewenst dat alle partijen in het verpakkingendossier weten hoe het zit met de afvalstromen verpakkingen. Tot nu toe werd dit geregeld via de rapportages die door Nedvang werden opgesteld. Bij het opstellen werd door Nedvang … Lees verder

BVNL tarieven 2016

De tarieven die het Afvalfonds in 2016 berekent voor bedrijfsverpakkers (B2B) zijn bekend. Die tarieven zijn afgeleid van de algemene tarieven. Op die tarieven wordt, vanwege de bijzondere positie van bedrijven die minimaal 82% B2B verpakkingen op de markt zetten, … Lees verder

De oud-voorzitter kijkt terug en vooruit

Na bijna 4 jaar BVNL voorzitter te zijn geweest, heeft Jan Driessens afscheid genomen. Hij heeft veel meegemaakt en hij heeft met alle activiteiten van/namens BVNL ook veel bereikt. Was BVNL in den beginne een ‘uitvoeringsorganisatie’ voor het voldoen aan … Lees verder