Auteur Archief: Ilona Hofmeester

Robert-Jan ter Morsche nieuwe bestuursvoorzitter Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland

Robert-Jan ter Morsche volgt per 5 oktober 2015 Jan Driessens op als voorzitter van BVNL. Hij is al vele jaren actief op het gebied van verpakkingen onder andere bij de Stichting SVM Pact en als directeur van de Stichting Kringloop … Lees verder

Brancheverduurzamingsplannen werpen vruchten af

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft op 3 juli jl. een eerste set   brancheverduurzamingsplannen naar staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu gestuurd. Het betreft de plannen van de branchegroepen Groenten en Fruit, Levensmiddelen (inclusief diervoeding) en Thuiswinkel. Ook het deelplan … Lees verder

Monitoring Rapportage Nedvang 2013

1. Toezicht recyclenorm besluit beheer verpakkingen onderdeel houten verpakkingen 2013 2. Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013  

Politiek waardeert inzet bedrijfsleven

Nieuws van het Afvalfonds Verpakkingen – juli 2015

Nieuwe vormen van biobased verpakken

Ik nodig u van harte uit voor de eerste Verdiepingsbijeenkomst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in 2015, dit keer over ‘Het waarom, wat en hoe van biobased verpakken’. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 10 februari a.s., van 16.00-18.00 … Lees verder

Bericht AfvalOnline – Nieuwjaarsbijeenkomst Nedvang

AfvalOnline – Nieuwjaarsbijeenkomst Nedvang  

Verpakkingen: besluit 2015

Op 27 oktober jl. is het nieuwe Besluit verpakkingen 2015 in de Staatscourant gepubliceerd. Het besluit treedt op 1 januari 2015 in werking.

Besluit beheer verpakkingen

Op 12 mei 2014 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, het Ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Doelstelling is om verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de afgedankte verpakkingen zoveel … Lees verder

BVNL voorlichting over Brancheverduurzamingsplannen

In de afgelopen maanden organiseerde BVNL voor haar relaties/partners informatiemeetings over de ‘Brancheverduurzamingsplannen’ (BVP). Nadat uitgebreid het (wettelijke) kader was geschetst en de aanwezige branchers zicht kregen op het opzetten van de BVPn, werd naar de toekomst gekeken. Een belangrijk … Lees verder

Business to Business verpakkers krijgen meevaller

Op 1 januari 2013 is de Verpakkingenbelasting afgeschaft.  Het verpakkende bedrijfsleven blijft echter –op grond van de wet- nog steeds verantwoordelijk voor de kosten van inzameling en recycling van alle verpakkingen. Dit loopt nu via het Afvalfonds Verpakkingen. Dit Afvalfonds is per … Lees verder