BVNL voorlichting over Brancheverduurzamingsplannen

13 oktober 2014

In de afgelopen maanden organiseerde BVNL voor haar relaties/partners informatiemeetings over de ‘Brancheverduurzamingsplannen’ (BVP). Nadat uitgebreid het (wettelijke) kader was geschetst en de aanwezige branchers zicht kregen op het opzetten van de BVPn, werd naar de toekomst gekeken. Een belangrijk punt daarbij is de pragmatische en realistische aanpak die BVNL hierin bepleit. Interessant is ook de gratis begeleiding die branches desgevraagd kunnen krijgen.

De conclusies van de info meets:

  • De huidige situatie in dit (onderdeel van het) Verpakkingendossier vloeit voort uit Europese en Nederlandse wetgeving.
  • Vanuit die wetgeving hebben overheid, gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven afspraken gemaakt ter uitvoering van die wet: het RaamAkkoord II. Dit RA II is algemeen verbindend verklaard.
  • Deze wettelijke verantwoordelijkheden spreken de individuele bedrijven aan die als ‘verpakker’ kunnen worden gezien.
  • Het RA II spreekt via het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV: www.kidv.nl) branches aan om in hun branche planmatig te werken aan het verduurzamen van verpakkingen; consumentenverpakkingen EN bedrijfsverpakkingen.
  • Het KIDV heeft voor het ontwikkelen van die BVPn een systematiek ontwikkeld. Daarmee kunnen branches de hoogst haalbare doelen (voor die specifieke branche) vast te stellen. Doet een aangesproken branche dat niet, dan stelt het KIDV deze doelen zelf vast. De KIDV planning is gericht op het indienen van de BVP op uiterlijk 1 oktober aanstaande.
  • De aanwezige branches hebben, vanuit een positieve grondhouding, aangegeven dat er nog wel wat vraagtekens bestaan om goed te oordelen over het opzetten van een goed/realistisch BVP voor B2B verpakkers.
  • BVNL werkt met KPMG aan de verdere aanpak.

In dit kader is ook een aantal links interessant: