Categorie Archieven: Actueel

NIEUWE regeling “registratie logistieke hulpmiddelen”

Monitoring is belangrijk. Het is gewenst dat alle partijen in het verpakkingendossier weten hoe het zit met de afvalstromen verpakkingen. Tot nu toe werd dit geregeld via de rapportages die door Nedvang werden opgesteld. Bij het opstellen werd door Nedvang … Lees verder

BVNL tarieven 2016

De tarieven die het Afvalfonds in 2016 berekent voor bedrijfsverpakkers (B2B) zijn bekend. Die tarieven zijn afgeleid van de algemene tarieven. Op die tarieven wordt, vanwege de bijzondere positie van bedrijven die minimaal 82% B2B verpakkingen op de markt zetten, … Lees verder

De oud-voorzitter kijkt terug en vooruit

Na bijna 4 jaar BVNL voorzitter te zijn geweest, heeft Jan Driessens afscheid genomen. Hij heeft veel meegemaakt en hij heeft met alle activiteiten van/namens BVNL ook veel bereikt. Was BVNL in den beginne een ‘uitvoeringsorganisatie’ voor het voldoen aan … Lees verder

Robert-Jan ter Morsche nieuwe bestuursvoorzitter Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland

Robert-Jan ter Morsche volgt per 5 oktober 2015 Jan Driessens op als voorzitter van BVNL. Hij is al vele jaren actief op het gebied van verpakkingen onder andere bij de Stichting SVM Pact en als directeur van de Stichting Kringloop … Lees verder

Brancheverduurzamingsplannen werpen vruchten af

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft op 3 juli jl. een eerste set   brancheverduurzamingsplannen naar staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu gestuurd. Het betreft de plannen van de branchegroepen Groenten en Fruit, Levensmiddelen (inclusief diervoeding) en Thuiswinkel. Ook het deelplan … Lees verder

Monitoring Rapportage Nedvang 2013

1. Toezicht recyclenorm besluit beheer verpakkingen onderdeel houten verpakkingen 2013 2. Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013  

Politiek waardeert inzet bedrijfsleven

Nieuws van het Afvalfonds Verpakkingen – juli 2015

Nieuwe vormen van biobased verpakken

Ik nodig u van harte uit voor de eerste Verdiepingsbijeenkomst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in 2015, dit keer over ‘Het waarom, wat en hoe van biobased verpakken’. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 10 februari a.s., van 16.00-18.00 … Lees verder

Bericht AfvalOnline – Nieuwjaarsbijeenkomst Nedvang

AfvalOnline – Nieuwjaarsbijeenkomst Nedvang  

Verpakkingen: besluit 2015

Op 27 oktober jl. is het nieuwe Besluit verpakkingen 2015 in de Staatscourant gepubliceerd. Het besluit treedt op 1 januari 2015 in werking.