Categorie Archieven: Actueel

Business to Business verpakkers krijgen meevaller

Op 1 januari 2013 is de Verpakkingenbelasting afgeschaft.  Het verpakkende bedrijfsleven blijft echter –op grond van de wet- nog steeds verantwoordelijk voor de kosten van inzameling en recycling van alle verpakkingen. Dit loopt nu via het Afvalfonds Verpakkingen. Dit Afvalfonds is per … Lees verder

BVNL partner in het Afvalfonds Verpakkingen

De Verpakkingenbelasting wordt per 1 januari 2013 afgeschaft. Dit betekent een lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Het Besluit Verpakkingen en papier & karton van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijft echter van kracht. Daardoor blijven de bedrijven die producten in … Lees verder

Verpakkingenbelasting verdwijnt per 1 januari 2013

De verpakkingenbelasting wordt per 1 januari 2013 definitief afgeschaft. Dit betekent een lastenverlichting voor het bedrijfsleven van 300 miljoen euro per jaar. Daar staat tegenover dat het Rijk niet langer de kosten van de inzameling van verpakkingen bij gemeenten betaalt. … Lees verder

Verslag Deelnemersbijeenkomst 30 mei 2012 in Soest

Op 30 mei 2012 werd in Soest een BVNL deelnemersbijeenkomst gehouden. Tijdens deze zeer goed bezochte meeting zijn na een korte terugblik op de BVNL geschiedenis, de meest recente (politieke) ontwikkelingen met betrekking tot het verpakkingen dossier doorgenomen en is … Lees verder

Prijsvraag “Aangepakt 2012”

Bedrijven die in het afgelopen jaar een “duurzaam verpakt” product op de markt hebben gebracht kunnen deze verpakkingsoplossing insturen voor de rapportage van die oplossing en voor de prijs ‘Aangepakt 2012’. De 10 door de jury genomineerde oplossingen kunnen rekenen … Lees verder

Uitnodiging deelnemersbijeenkomst op 30 mei 2012

Zoals u waarschijnlijk in de afgelopen weken in de media heeft vernomen is het Verpakkingendossier met o.a. het geplande afschaffen van de Verpakkingenbelasting per 1 januari 2013, volop in beweging.  Daarbij werd duidelijk dat de Staatssecretaris de heer J. Atsma … Lees verder

Toekomst Verpakkingendossier en afschaffen statiegeld in Tweede Kamer

Donderdag 12 april 2012 behandelde de Tweede Kamer ook in laatste instantie de aanpak van het Verpakkingendossier door staatssecretaris J. Atsma. Een kernpunt was het afschaffen van het statiegeld binnen het onderhandelingsakkoord tussen bedrijfsleven, VNG en de minister. Er lijkt … Lees verder

Tweede Kamer akkoord met aanpak staatssecretaris J. Atsma

Op 7 maart 2012 is de Tweede Kamer o.b.v. zijn brief d.d. 5 maart 2012, akkoord gegaan met de aanpak die staatssecretaris J. Atsma vanuit het Onderhandelakkoord d.d. 05-03-2012  tussen de overheid, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG, in het Verpakkingendossier wil … Lees verder

Afschaffen Verpakkingenbelasting

In het regeerakkoord is opgenomen dat m.i.v. 2013 de Verpakkingenbelasting in beginsel zal worden afgeschaft. Door het verpakkende bedrijfsleven wordt nu onderhandeld over de toekomstige financiering van de afvoer en recycling van de verpakkingsmaterialen.

Voorzitter- en bestuurswisseling

Op 10 februari 2012 heeft de heer H. Loudon de voorzittershamer overgedragen aan de heer J. Driessens. De heer Driessens kent het Verpakkingendossier en recyclewereld al heel goed. Hij zal de heer Loudon ook opvolgen in het Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks … Lees verder