Categorie Archieven: Actueel

Verpakkingen: besluit 2015

Op 27 oktober jl. is het nieuwe Besluit verpakkingen 2015 in de Staatscourant gepubliceerd. Het besluit treedt op 1 januari 2015 in werking.

Besluit beheer verpakkingen

Op 12 mei 2014 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, het Ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Doelstelling is om verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de afgedankte verpakkingen zoveel … Lees verder

BVNL voorlichting over Brancheverduurzamingsplannen

In de afgelopen maanden organiseerde BVNL voor haar relaties/partners informatiemeetings over de ‘Brancheverduurzamingsplannen’ (BVP). Nadat uitgebreid het (wettelijke) kader was geschetst en de aanwezige branchers zicht kregen op het opzetten van de BVPn, werd naar de toekomst gekeken. Een belangrijk … Lees verder

Business to Business verpakkers krijgen meevaller

Op 1 januari 2013 is de Verpakkingenbelasting afgeschaft.  Het verpakkende bedrijfsleven blijft echter –op grond van de wet- nog steeds verantwoordelijk voor de kosten van inzameling en recycling van alle verpakkingen. Dit loopt nu via het Afvalfonds Verpakkingen. Dit Afvalfonds is per … Lees verder

BVNL partner in het Afvalfonds Verpakkingen

De Verpakkingenbelasting wordt per 1 januari 2013 afgeschaft. Dit betekent een lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Het Besluit Verpakkingen en papier & karton van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijft echter van kracht. Daardoor blijven de bedrijven die producten in … Lees verder

Verpakkingenbelasting verdwijnt per 1 januari 2013

De verpakkingenbelasting wordt per 1 januari 2013 definitief afgeschaft. Dit betekent een lastenverlichting voor het bedrijfsleven van 300 miljoen euro per jaar. Daar staat tegenover dat het Rijk niet langer de kosten van de inzameling van verpakkingen bij gemeenten betaalt. … Lees verder

Verslag Deelnemersbijeenkomst 30 mei 2012 in Soest

Op 30 mei 2012 werd in Soest een BVNL deelnemersbijeenkomst gehouden. Tijdens deze zeer goed bezochte meeting zijn na een korte terugblik op de BVNL geschiedenis, de meest recente (politieke) ontwikkelingen met betrekking tot het verpakkingen dossier doorgenomen en is … Lees verder

Prijsvraag “Aangepakt 2012”

Bedrijven die in het afgelopen jaar een “duurzaam verpakt” product op de markt hebben gebracht kunnen deze verpakkingsoplossing insturen voor de rapportage van die oplossing en voor de prijs ‘Aangepakt 2012’. De 10 door de jury genomineerde oplossingen kunnen rekenen … Lees verder

Uitnodiging deelnemersbijeenkomst op 30 mei 2012

Zoals u waarschijnlijk in de afgelopen weken in de media heeft vernomen is het Verpakkingendossier met o.a. het geplande afschaffen van de Verpakkingenbelasting per 1 januari 2013, volop in beweging.  Daarbij werd duidelijk dat de Staatssecretaris de heer J. Atsma … Lees verder

Toekomst Verpakkingendossier en afschaffen statiegeld in Tweede Kamer

Donderdag 12 april 2012 behandelde de Tweede Kamer ook in laatste instantie de aanpak van het Verpakkingendossier door staatssecretaris J. Atsma. Een kernpunt was het afschaffen van het statiegeld binnen het onderhandelingsakkoord tussen bedrijfsleven, VNG en de minister. Er lijkt … Lees verder