Omstreden Verpakkingenbelasting sterk vereenvoudigd

16 december 2011

FME heeft voor de bedrijven in de technologische industrie met de Belastingdienst een akkoord gesloten over de aangifte Verpakkingenbelasting 2008. Het resultaat is een forse vermindering van de administratieve lasten voor de lidbedrijven. Uiterlijk 31 maart 2009 moeten bedrijven hun aangifte indienen bij de Belastingdienst.

Het overleg tussen FME en de Belastingdienst heeft ertoe geleid dat de hoeveelheid verpakkingen niet langer tot op de kilogram nauwkeurig hoeft te worden bepaald. In plaats daarvan is een beperkt aantal gewichtscategorieën vastgesteld. Ook de verdeling van de verpakkingen in vele verschillende materiaalsoorten is verleden tijd. Alleen FME lidbedrijven met een hoeveelheid verpakkingen tussen de 15.000 en210.000 kilogram vallen onder deze regeling.

Stap vooruit
“De Verpakkingenbelasting als zodanig blijft een waardeloze regeling, maar toch is een compliment aan staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën en aan zijn Belastingdienst op zijn plaats, want de administratieve lasten rond de Verpakkingenbelasting zijn nu aanzienlijk teruggebracht,” zegt FME-voorzitter Jan Kamminga.

Hevig verzet
FME heeft zich van aanvang af hevig verzet tegen de invoering van de Verpakkingenbelasting. Na een intensieve lobby in 2008, met steun van andere organisaties, werd het Belastingplan Verpakkingenbelasting fors aangepast. Zo werd de weg vrijgemaakt voor afspraken op brancheniveau.

Niet verplicht
Bedrijven zijn overigens niet verplicht gebruik te maken van deze regeling en mogen ook zelf de Verpakkingenbelasting blijven berekenen. De Belastingdienst en FME gaan er echter wel van uit dat ten minste 70% van de FME-leden die onder de Verpakkingenbelasting vallen, van deze regeling gebruik gaat maken.

Leden hebben van de Belastingdienst een brief ontvangen met de precieze inhoud en voorwaarden van de brancheregeling.