De oud-voorzitter kijkt terug en vooruit

22 oktober 2015

Na bijna 4 jaar BVNL voorzitter te zijn geweest, heeft Jan Driessens afscheid genomen. Hij heeft veel meegemaakt en hij heeft met alle activiteiten van/namens BVNL ook veel bereikt. Was...

Robert-Jan ter Morsche nieuwe bestuursvoorzitter Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland

Robert-Jan ter Morsche volgt per 5 oktober 2015 Jan Driessens op als voorzitter van BVNL. Hij is al vele jaren actief op het gebied van verpakkingen onder andere bij de...

Brancheverduurzamingsplannen werpen vruchten af

10 juli 2015

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft op 3 juli jl. een eerste set   brancheverduurzamingsplannen naar staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu gestuurd. Het betreft de plannen van de branchegroepen Groenten...

Monitoring Rapportage Nedvang 2013

3 juli 2015

1. Toezicht recyclenorm besluit beheer verpakkingen onderdeel houten verpakkingen 2013

2. Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling...

Politiek waardeert inzet bedrijfsleven

Nieuws van het Afvalfonds Verpakkingen – juli 2015