Brancheverduurzamingsplannen werpen vruchten af

10 juli 2015

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft op 3 juli jl. een eerste set   brancheverduurzamingsplannen naar staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu gestuurd. Het betreft de plannen van de branchegroepen Groenten...

Monitoring Rapportage Nedvang 2013

3 juli 2015

1. Toezicht recyclenorm besluit beheer verpakkingen onderdeel houten verpakkingen 2013

2. Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling...

Politiek waardeert inzet bedrijfsleven

Nieuws van het Afvalfonds Verpakkingen – juli 2015

Nieuwe vormen van biobased verpakken

29 januari 2015

Ik nodig u van harte uit voor de eerste Verdiepingsbijeenkomst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in 2015, dit keer over ‘Het waarom, wat en hoe van biobased verpakken’. De...

Bericht AfvalOnline – Nieuwjaarsbijeenkomst Nedvang

19 januari 2015

AfvalOnline – Nieuwjaarsbijeenkomst Nedvang