Politiek waardeert inzet bedrijfsleven

3 juli 2015

Nieuws van het Afvalfonds Verpakkingen – juli 2015

Nieuwe vormen van biobased verpakken

29 januari 2015

Ik nodig u van harte uit voor de eerste Verdiepingsbijeenkomst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in 2015, dit keer over ‘Het waarom, wat en hoe van biobased verpakken’. De...

Bericht AfvalOnline – Nieuwjaarsbijeenkomst Nedvang

19 januari 2015

AfvalOnline – Nieuwjaarsbijeenkomst Nedvang

 

Verpakkingen: besluit 2015

6 januari 2015

Op 27 oktober jl. is het nieuwe Besluit verpakkingen 2015 in de Staatscourant gepubliceerd. Het besluit treedt op 1 januari 2015 in werking.

Besluit beheer verpakkingen

13 oktober 2014

Op 12 mei 2014 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, het Ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Doelstelling is om verpakkingen zo duurzaam mogelijk te...