Bericht AfvalOnline – Nieuwjaarsbijeenkomst Nedvang

19 januari 2015

AfvalOnline – Nieuwjaarsbijeenkomst Nedvang

 

Verpakkingen: besluit 2015

6 januari 2015

Op 27 oktober jl. is het nieuwe Besluit verpakkingen 2015 in de Staatscourant gepubliceerd. Het besluit treedt op 1 januari 2015 in werking.

Besluit beheer verpakkingen

13 oktober 2014

Op 12 mei 2014 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, het Ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Doelstelling is om verpakkingen zo duurzaam mogelijk te...

BVNL voorlichting over Brancheverduurzamingsplannen

In de afgelopen maanden organiseerde BVNL voor haar relaties/partners informatiemeetings over de ‘Brancheverduurzamingsplannen’ (BVP). Nadat uitgebreid het (wettelijke) kader was geschetst en de aanwezige branchers zicht kregen op het opzetten...

Business to Business verpakkers krijgen meevaller

8 oktober 2014

Op 1 januari 2013 is de Verpakkingenbelasting afgeschaft.  Het verpakkende bedrijfsleven blijft echter –op grond van de wet- nog steeds verantwoordelijk voor de kosten van inzameling en recycling van alle verpakkingen. Dit...