Toekomst Verpakkingendossier en afschaffen statiegeld in Tweede Kamer

13 april 2012

Donderdag 12 april 2012 behandelde de Tweede Kamer ook in laatste instantie de aanpak van het Verpakkingendossier door staatssecretaris J. Atsma. Een kernpunt was het afschaffen van het statiegeld binnen het onderhandelingsakkoord tussen bedrijfsleven, VNG en de minister. Er lijkt een brede politieke acceptatie en de staatssecretaris gaat met dit resultaat voort.

Enkele specials:

  • Er is een peildatum (medio 2014) waar –op basis van specifieke doelstellingen- bekeken zal worden of de afschaffing van statiegeld inderdaad kan worden vervangen door een effectieve PH aanpak. Indien positief kan per 1 januari 2015 statiegeld ‘definitief’ verdwijnen.
  • De staatssecretaris heeft alle voorstellen voor verhoging/aanscherping van de doelstellingen in het onderhandelingsakkoord ontraden. Dat geldt ook voor het verzoek de verantwoordelijkheid voor het behalen van doelstellingen ‘juridisch stevig te verankeren’. Atsma: “afspraak is afspraak en daar houden we het bedrijfsleven aan”.
  • De verhoging van de boete zwerfafval werd breed aanvaard en bovendien is toegezegd, dat de verhoogde boete nadrukkelijk in de publiekscampagne wordt gecommuniceerd.
  • Ook werd toegezegd dat indien clubs en verenigingen zich inzetten voor gescheiden inzameling, een zekere beloning voor de hand ligt.
  • De stemming is op 17 april 2012.

Hier treft u de aanbiedingsbrief die de Staatssecretaris aan de Kamer heeft gestuurd voorafgaand aan het debat.