Verpakkingenbelasting verdwijnt per 1 januari 2013

3 juli 2012

De verpakkingenbelasting wordt per 1 januari 2013 definitief afgeschaft. Dit betekent een lastenverlichting voor het bedrijfsleven van 300 miljoen euro per jaar. Daar staat tegenover dat het Rijk niet langer de kosten van de inzameling van verpakkingen bij gemeenten betaalt. Deze rekening bedraagt inclusief een bijdrage aan het verminderen van zwerfafval ongeveer 115 miljoen euro per jaar. Vanaf 1 januari 2013 zal het bedrijfsleven deze kosten weer zelf gaan betalen. Hiermee voldoet men aan de eisen van het Besluit Verpakkingen uit 2006. Al met al betekent de nieuwe situatie een forse lastenverlichting voor het bedrijfsleven. De Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland is nauw betrokken bij de vervolgstappen die nog moeten worden gezet.

Woensdag 27 juni tekenden Staatssecretaris Atsma van het ministerie van I&M en het bedrijfsleven[1] de raamovereenkomst. Daarin is afgesproken dat bedrijven de komende jaren meer verpakkingsmateriaal gaan hergebruiken en de hele verpakkingsketen verduurzamen. Het bedrijfsleven staat borg voor een robuust en toereikend financieringsstelsel. In de overeenkomst die nu getekend is zijn de wensen meegenomen die de Tweede Kamer bij bespreking van het concept-onderhandelaarsakkoord heeft ingebracht.

Duurzame verpakkingsketen

Het financieringsstelsel waarvoor de bedrijven garant staan, is in de eerste plaats bedoeld om de gemeenten te vergoeden voor het inzamelen van verpakkingsafval. Ook staat het bedrijfsleven garant voor 20 miljoen euro per jaar voor de aanpak van zwerfafval. De bedrijven blijven betalen voor de lopende campagne Nederland Schoon. Daarnaast betaalt het bedrijfsleven een Kennisinstituut Verpakkingen dat voor de komende jaren een ‘verduurzamingsagenda’ gaat opstellen en uitvoeren waarmee de hele verpakkingsketen verduurzaamd wordt.

Het afschaffen van de verpakkingenbelasting, als vereenvoudiging en vermindering van de regeldruk, lag reeds besloten in het Belastingplan 2012. Daarin stond dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voor 1 juli dit jaar met het bedrijfsleven overeenstemming moest bereiken over een alternatief systeem. Nu de raamovereenkomst is ondertekend, is deze opgave  verwezenlijkt.

[1] Het akkoord is ondertekend namens de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel), de RND (Raad Nederlandse Detailhandel), Fiar (Vereniging van Fabrikanten, Importeurs en Agenten op Radiogebied), Vlehan (Vereniging Leveranciers Huishoudelijke Apparaten) en BVNL (Bedrijfsverpakkingen Nederland).