Afschaffen Verpakkingenbelasting

23 februari 2012

In het regeerakkoord is opgenomen dat m.i.v. 2013 de Verpakkingenbelasting in beginsel zal worden afgeschaft. Door het verpakkende bedrijfsleven wordt nu onderhandeld over de toekomstige financiering van de afvoer en recycling van de verpakkingsmaterialen.