Tariefstructuur Business-to-Business

Systeem
BVNL bood tot en met 31 december 2012 bedrijven die bedrijfsverpakkingen (business to business: B2B) op de markt brengen, een collectieve aanpak om toch als individueel bedrijf, op heel eenvoudige wijze, via dat collectief, te voldoen aan de wettelijke (administratieve) verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit Verpakkingen.

Na 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 is er een ander financieringssysteem gekomen voor de uitvoering van het Verpakkingenbesluit (de AMvB). Het verpakkende bedrijfsleven heeft daarover met Staatssecretaris Atsma en de VNG een onderhandelingsakkoord gesloten: het Raamakkoord II.

Het Afvalfonds int jaarlijks ongeveer 160 miljoen euro. Hiermee worden o.b.v. de genoemde wettelijke verantwoordelijkheid, systeemkosten gefinancierd en worden  vergoedingen aan de gemeenten voor het inzamelen en recyclen van consumentenverpakkingen betaald. Ook wordt meebetaald aan het terugdringen van zwerfafval.  Bedrijfsverpakkers (business to business: B2B) hebben/houden hun verpakkingen grotendeels apart: in het bedrijfsafval en dus niet bij de gemeenten. Daarom is door BVNL met het Afvalfonds afgesproken dat de B2B verpakkers alleen gaan meebetalen aan de systeemkosten van het Afvalfonds. De bedrijfsverpakkers hebben daardoor (zie figuur hieronder) een voordeel dat kan oplopen tot 90%.
Met het Afvalfonds is ook afgesproken om de “logistieke hulpmiddelen” buiten de heffing te houden. Hiervan profiteren alle bedrijven.

De Afvalfonds tarieven 2015 zijn ongewijzgd.