Over BVNL

De Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland  (BVNL) is  in 2006 opgericht om bedrijven te laten voldoen aan het “Besluit beheer Verpakkingen en Papier en Karton” uit 2005. Daarbij richt BVNL zich op bedrijven die verpakte producten leveren aan andere bedrijven (Business-to-Business).  De bedrijfsverpakkingen van deze bedrijven komen terecht in het bedrijfsafval; niet in het huishoudelijk afval. Door zich te concentreren op deze groep bedrijven is BVNL in staat om de kosten voor haar deelnemers zeer laag te houden. De hoge vergoedingen aan gemeenten voor de inzameling van consumentenverpakkingen zijn voor BVNL bedrijven immers niet aan de orde.

Het huidige Verpakkingenbesluit is niet vrijblijvend. Bedrijven moeten nog steeds voldoen aan preventie, recycling, monitoring en rapportage. Sinds 1 januari 2013 voert het Afvalfonds Verpakkingen deze verplichtingen uit voor de bij het Afvalfonds aangesloten bedrijven. Omdat de Verpakkingenbelasting per 1 januari 2013 is afgeschaft, is er een nieuw Verpakkingenakkoord gesloten: zie ook Afvalfonds Verpakkingen.

Het BVNL-bestuur bestaat uit vertegenwoordigers die vanaf het eerste uur BVNL hebben vormgegeven. De huidige samenstelling is:

Robert van Beek Bestuurslid (FME-CWM)
Hedy van Opzeeland Bestuurslid (Koninklijke Hibin)
Bauke Geuzekom Bestuurslid NVTB
Robert Bakker Bestuurslid GroentenenFruitHuis
Paul van den Heuvel Bestuurslid (VVNH)
Robert-Jan ter Morsche Voorzitter (Ardagh Group Netherlands)

Bureau BVNL: Vera Ortmanns – directeur

In Staatsblad 2007 nr. 521 vindt u het besluit van de minister om de Beschikking van BVNL (=vergunning) voor onbepaalde tijd te verlengen.