Besluit beheer verpakkingen

13 oktober 2014

Op 12 mei 2014 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, het Ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Doelstelling is om verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de afgedankte verpakkingen zoveel mogelijk weer grondstof worden. Met het Ontwerpbesluit worden de verplichtingen die in de Raamovereenkomst II zijn afgesproken, wettelijk verankerd. Bij goedkeuring vervangt dit Ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton dat momenteel van kracht is.

Raamovereenkomst II
De Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en de begeleidende brief van staatssecretaris Atsma staan in de linkerkolom bij downloads. De kennisgeving hiervan is 28 december 2012 gepubliceerd in de Staatscourant.
In deze tweede Raamovereenkomst is afgesproken dat bedrijven de komende jaren meer verpakkingsmateriaal gaan hergebruiken en de hele verpakkingsketen verder zullen verduurzamen. Voorts staat het verpakkende bedrijfsleven borg voor een robuust en toereikend financieringsstelsel in de vorm van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.