Business to Business verpakkers krijgen meevaller

8 oktober 2014

Op 1 januari 2013 is de Verpakkingenbelasting afgeschaft.  Het verpakkende bedrijfsleven blijft echter –op grond van de wet- nog steeds verantwoordelijk voor de kosten van inzameling en recycling van alle verpakkingen. Dit loopt nu via het Afvalfonds Verpakkingen. Dit Afvalfonds is per 1 januari 2013 belast met de uitvoering van de heffingen. Voor B2B zijn –vrijwel geheel conform de BVNL positionpaper- specifieke afspraken gemaakt: de B2B verpakkers gaan –soms tot wel 90%- minder betalen. BVNL heeft een plaats in het bestuur van het AfvalFonds.

Ook in 2013 vallen alle verpakkende bedrijven onder de wet: het Verpakkingenbesluit. Het bedrijfsleven blijft financieel verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van alle verpakkingen die in NL op de markt worden gezet. Om dit te realiseren heeft het bedrijfsleven in 2012 het Afvalfonds Verpakkingen opgericht. Bedrijven die nu (zij brengen per bedrijf meer dan 50.000 kg verpakkingen op de markt) verpakkingenbelasting betalen, moesten zich vóór 1 maart 2013 aansluiten bij dat Afvalfonds. De huidige ervaringe leren dat dit over het algemeen goed wordt uitgevoerd. De Inspectie Leefomgeving & Transport van I&M is aangewezen ter handhaving.

Het Afvalfonds int jaarlijks ongeveer 160 miljoen eur. Hiermee worden o.b.v. de genoemde wettelijke verantwoordelijkheid, systeemkosten gefinancierd en worden  vergoedingen aan de gemeenten voor het inzamelen en recyclen van consumentenverpakkingen betaald. Ook wordt meebetaald aan het terugdringen van zwerfafval.  Bedrijfsverpakkers (business to business: B2B) hebben/houden hun verpakkingen grotendeels apart: in het bedrijfsafval en dus niet bij de gemeenten. Daarom is door BVNL met het Afvalfonds afgesproken dat de B2B verpakkers alleen gaan meebetalen aan de systeemkosten van het Afvalfonds. De bedrijfsverpakkers hebben daardoor (zie figuur hieronder) een voordeel dat kan oplopen tot 90%.
Met het Afvalfonds is ook afgesproken om de “logistieke hulpmiddelen” buiten de heffing te houden. Hiervan profiteren alle bedrijven. De tarieven voor 2015 zijn hetzelfde als in 2014.  Voor website AfvalFonds : www.afvalfondsverpakkingen.nl

??  VRAGEN  ??  :  voor alle algemene vragen, vragen over aansluiten en voor vragen over de B2B regeling kunt u contact op nemen met de helpdesk van het Afvalfonds Verpakkingen: 0900 – 445 5 999.