BVNL partner in het Afvalfonds Verpakkingen

5 september 2012

De Verpakkingenbelasting wordt per 1 januari 2013 afgeschaft. Dit betekent een lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Het Besluit Verpakkingen en papier & karton van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijft echter van kracht. Daardoor blijven de bedrijven die producten in een verpakkingen op de Nederlandse markt brengen verantwoordelijk voor het behalen van de milieudoelstellingen van het Besluit Verpakkingen.

Hierover worden door Staatssecretaris Atsma, het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging van Nederlandse gemeenten afspraken gemaakt. Voor het bedrijfsleven komt het er op neer dat de verpakkingenbelasting verandert in een (lagere) heffing. Uit deze heffing worden onder andere de kosten betaald die de gemeenten maken.

De producenten en importeurs hebben daartoe het Afvalfonds Verpakkingen opgericht dat vanaf 2013 de heffing zal gaan innen. BVNL is nauw bij de oprichting van het Afvalfonds betrokken en levert één bestuurder. Het Afvalfonds werkt nu nog aan een kortingsregeling voor bedrijfsverpakkingen. Zodra hier meer over bekend is zal BVNL de bedrijven informeren.

Een en ander betekent ook dat (BVNL) bedrijven die nu verpakkingenbelasting betalen de komende weken informatie gaan ontvangen. Deze informatie zal komen van o.a.

–      De Belastingdienst

–      Het Afvalfonds

–      De inspectie Leefomgeving en transport (VROM Inspectie)

–      BVNL