Disclaimer

Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op de BVNL website met de grootste zorg is samengesteld en continu wordt gecontroleerd en onderhouden, kan BVNL niet garanderen dat die informatie altijd volledig en juist is.

BVNL zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, voor eventuele schade of kosten van een bezoeker, hoe dan ook genaamd, voortvloeiend uit en/of samenhangend met het bezoeken van de BVNL website en/of het gebruikmaken van de informatie, die deze website biedt.

Links
De BVNL website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan BVNL eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

Privacy bescherming
Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de website van BVNL gaat de bezoeker ermee akkoord, dat deze gegevens worden opgeslagen in een database. De desbetreffende database behoort uitsluitend tot de BVNL organisatie en is niet voor derden toegankelijk.