Informatieblad Toelichting regeling bedrijfsverpakkingen

31 juli 2018

Financieel voordeel voor bedrijven: Profiteert uw bedrijf van de Regeling Bedrijfsverpakkingen?

Regeling Bedrijfsverpakkingen
De Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) heeft met de Stichting Afvalfonds Verpakkingen (Afvalfonds) een kortingsregeling afgesproken voor bedrijven die bijna uitsluitend bedrijfsverpakkingen op de markt brengen. Ieder bedrijf die verpakkingen op de Nederlandse markt zet, waarvan minimaal 82% bestaat uit een bedrijfsverpakking, komt in aanmerking voor deze regeling en mag een fors lager tarief toepassen.

De tarieven alsmede de regeling en lijsten kunt u vinden op:
www.bedrijfsverpakkingen.nl en op www.https://afvalfondsverpakkingen.nl/verpakkingen/alle-tarieven.

Bedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Afvalfonds en tot het betalen van een afvalbeheersbijdrage, wanneer het bedrijf in een kalenderjaar meer dan 50 ton verpakkingen op de Nederlandse markt brengt. Deze afvalbeheersbijdrage is van toepassing op alle materiaalsoorten waaruit de verpakkingen worden gemaakt.

Informatieblad Toelichting regeling bedrijfsverpakkingen