Nieuwe vormen van biobased verpakken

29 januari 2015

Ik nodig u van harte uit voor de eerste Verdiepingsbijeenkomst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in 2015, dit keer over ‘Het waarom, wat en hoe van biobased verpakken’. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 10 februari a.s., van 16.00-18.00 uur in gebouw Spaces/De Rode Olifant in Den Haag.

Een groot deel van de verpakkingenmarkt is in principe al biobased. Hout, papier en karton nemen in Nederland meer dan de helft van het gewicht in beslag. In de aanloop naar een circulaire economie wordt ook hard gewerkt aan de inzet van bioplastic verpakkingen, om minder afhankelijk te worden van fossiele bronnen. Het aandeel van biobased plastic verpakkingen is nog gering. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard door de onbekendheid ervan bij afnemers.

Programma
Aan het begin van de Verdiepingsbijeenkomst praat ik u graag in het kort bij over de activiteiten van het KIDV in 2015. Daarna geven drie gastsprekers een presentatie over de ontwikkelingen in biobased verpakken, en hoe dat er – nu en in de toekomst – in de praktijk uit zal zien. Graag geef ik alvast een korte introductie van onze gastsprekers:

  • Karin Molenveld is senior scientist biopolymers aan Wageningen UR Food & Biobased Research. Zij is een van de auteurs van de Catalogus Biobased Verpakkingen, die enkele maanden geleden is verschenen. Daarin pleit zij voor een ‘case-by-case’ benadering, waarbij bioplastic niet altijd duurzamer hoeft te zijn dan ‘petro-based-plastic’. Voor wat betreft functionaliteiten doen biobased plastics niet onder voor hun fossiele tegenhangers. De uitdaging is volgens Karin Molenveld om ontwerpen te maken waarin de eigenschappen van het biopolymeer goed tot hun recht komen.
  • Wie zet nu al in op bioplastic verpakkingen? Paul Hendriks is Packaging Manager bij Eosta, een internationale distributeur van verse biologische groente, fruit en sappen. Hij spreekt over de inzet van biobased verpakkingen in de biologische sector en licht een aantal innovaties van Eosta toe op dit gebied. Hij zal aangeven hoe bij Eosta tegen duurzaam verpakken wordt aangekeken en welke keuzes daaruit volgen.
  • In de derde presentatie neemt CEO Tom van Aken van het Amsterdamse hightechbedrijf Avantium een kijkje in de toekomst: komt er ooit een bio-alternatief voor PET? Hij vertelt hoe ver Avantium al is met de ontwikkeling van biobased producten. Zo maakt het bedrijf bioplastics uit opgeloste suikers, dit wordt PEF genoemd. Samen met onder meer Coca-Cola en Danone werkt Avantium aan een biobased frisdrankfles.
  • Ter afsluiting spreekt KIDV-projectleider Kees Kerstens zich in een prikkelende column uit over de wijze waarop hij duurzaam verpakken en biobased verpakken heeft ‘omgedacht’.

De Verdiepingsbijeenkomst wordt om 18.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.

Deelname en aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk woensdag 4 februari a.s. aanmelden via info@kidv.nl
Vermeld bij de aanmelding(en) a.u.b. de naam van uw organisatie en de namen, functie(s) en e-mailadressen van de deelnemers.

Adres, route en parkeren
U vindt gebouw Spaces/De Rode Olifant aan de Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag. Kijk voor informatie over de route per OV en auto op www.kidv.nl.

Let op: u kunt geen gebruik maken van de parkeergelegenheid van Spaces, wel van de parkeergarage onder het Malieveld.

Met vriendelijke groet,
Hester Klein Lankhorst |  Directeur
T  070 76 205 80
hkleinlankhorst@kidv.nl
Zuid-Hollandlaan 7 | 2596 AL Den Haag | T 070 7620580 | W www.kidv.nl