Uitnodiging deelnemersbijeenkomst op 30 mei 2012

27 april 2012

Zoals u waarschijnlijk in de afgelopen weken in de media heeft vernomen is het Verpakkingendossier met o.a. het geplande afschaffen van de Verpakkingenbelasting per 1 januari 2013, volop in beweging.  Daarbij werd duidelijk dat de Staatssecretaris de heer J. Atsma het “Onderhandelingen Akkoord” (de mogelijke opvolger van de Raamovereenkomst die eind 2012 afloopt) gaat uitwerken.

Deze voorgenomen uitwerking willen wij graag met u delen.

Voor BVNL deelnemers is de positie tenslotte wel bijzonder: BVNL heeft die positie vastgelegd in het “BVNL Position Paper december 2011”.

U allen heeft tenslotte een aantal jaren ervaringen achter de rug en we hebben –met het “Onderhandelakkoord d.d. 05-03-2012”  ook een zekere “uitkijk” naar de toekomst. De huidige Tweede Kamer heeft recent al laten blijken wat de gevoelens aldaar zijn.

We nodigen u in dit licht graag uit om deze ontwikkelingen met elkaar te delen tijdens de Deelnemersbijeenkomst op:

Datum:           woensdag 30 mei 2012

Tijd:                15:30 uur

Locatie:           De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188 in Soest

Programma:
15:30 uur        Ontvangst gasten
16:00 uur        Welkom door de voorzitter BVNL, de heer Jan Driessens
16:10 uur        Het BVNL concept: NU en in de TOEKOMST

  • korte terugblik en ervaringen van de afgelopen jaren door de heer Marius de Jong, directeur BVNL
  • BVNL in de toekomst  door de heer Robert van Beek, bestuur BVNL en Jan Driessens

17:00 uur        Vragenronde

17:45 uur        Afsluiting en netwerkborrel

19:00 uur        Einde

Wat de meest recente politieke ontwikkelingen in dit kader tot gevolg zullen hebben, valt nu nog niet te zeggen. Wellicht zal dat eind mei anders zijn.

Ook bij BVNL zelf is er e.e.a. veranderd. Niet alleen de operationele samenwerking met Nedvang, maar ook bestuurswisselingen, de BVNL inzet in de onderhandelingen en deze vernieuwde website.

Al met al redenen genoeg om elkaar te ontmoeten. Graag rekenen wij op uw aanwezigheid en actieve inzet.

U kunt zich hier aanmelden.