Verpakkingen: besluit 2015

6 januari 2015

Op 27 oktober jl. is het nieuwe Besluit verpakkingen 2015 in de Staatscourant gepubliceerd. Het besluit treedt op 1 januari 2015 in werking.